Những điều cơ bản cần biết về thương lượng tập thể

  • Kỹ Năng Mềm
  • 75
  • 0

Thương lượng tập thể là một trong những hình thức của mối quan hệ lao động, là công cụ để xác định điều kiện lao động và sử dụng lao động tại doanh nghiệp. Từ đó có thể tạo điều kiện cho các mối quan hệ lao động phát triển lành mạnh, bền vững và góp phần làm cân đối lợi ích của hai bên. Thương lượng tập thể đồng thời hạn chế và giải quyết các tranh chấp lao động phát sinh trong quan hệ lao động.

Thương lượng tập thể là một trong những hình thức của mối quan hệ lao động, là công cụ để xác định điều kiện lao động và sử dụng lao động tại doanh nghiệp. Từ đó có thể tạo điều kiện cho các mối quan hệ lao động phát triển lành mạnh, bền vững và góp phần làm cân đối lợi ích của hai bên. Thương lượng tập thể đồng thời hạn chế và giải quyết các tranh chấp lao động phát sinh trong quan hệ lao động.

Thương lượng tập thể

Thương lượng tập thể

 Thương lượng tập thể là một nội dung quen thuộc trong những tổ chức lao động và luôn được yêu cầu làm rõ để đạt được sự đồng thuận của các bên liên quan.

Mục đích của thương lượng tập thể

Mục đích lớn nhất của thương lượng tập thể đó chính là xây dựng một mối quan hệ bền vững, hài hòa và tiến bộ giữa các bên liên quan cùng có yêu cầu thương lượng tập thể. Trong thương lượng tập thể các điều kiện kao động được xác lập và có thể làm căn cứ dẫn tới việc ký kết thỏa ước lao động tập thể. Mặt khác, khi thương lượng tập thể diễn ra cùng là để hòa giải, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong các công việc liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong mối quan hệ lao động này.

2 nguyên tắc của thương lượng tập thể

Nguyên tắc thương lượng tập thể

Nguyên tắc thương lượng tập thể

Thứ nhất, thương lượng tập thể cần được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, công khai và thiện chí giữa các bên, có như vậy việc thương lượng mới có thể đạt được những mục đích đã đề ra. Thứ hai, thương lượng tập thể có thể được tiến hành vào bất kỳ thời điểm nào và tại địa điểm mà hai bên cùng đồng tình. Việc này thỏa mãn nhu cầu của tất cả các bên liên quan.

Nội dung thường có của thương lượng tập thể

Trong thương lượng tập thể, những nội dung thường có chủ yếu xoay quanh các vấn đề lao động như tiền lương, thưởng; giờ làm việc; an toàn lao động; việc làm và các chủ đề khác. Trong thời gian gần đây thì vấn đề thường được đưa ra thương lượng là vấn đề đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động khi mà liên tiếp xảy ra các vụ việc người lao động không được chi trả bảo hiểm lao động, những vụ ngộ độc tập thể có tính chất nghiêm trọng khi mà chủ lao động không quan tâm đến đời sống sinh hoạt và những nhu cầu thường ngày của người lao động.

Quy trình thương lượng tập thể

Quy trình thương lượng tập thể bao gồm 4 giai đoạn lớn

Thứ nhất là gia đoạn chuẩn bị thương lượng tập thể. Ở giai đoạn này, đầu tiên người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp các thông tin về doanh nghiệp theo pháp luật cho người lao động. Sau đó, lấy ý kiến của tập thể người lao động và cuối cùng là thông báo rộng rãi nội dung của cuộc thương lượng tập thể.

Thứ hai là giai đoạn tiến hành thương lượng tập thể. Đầu tiên phiên họp thương lượng tập thể được tổ chức và sau đó một số các biên bản của cuộc họp phải được thông qua và ký kết bởi tất cả các bên liên quan. Biên bản này phải thể hiện rõ nội dung, những thỏa thuận, những mặt còn chưa giải quyết được… để tiếp tục cho những giai đoạn tiếp theo.

Quy trình thương lượng tập thể

Quy trình thương lượng tập thể

Thứ ba là giai đoạn mà đại diện của bên tập thể người lao động phải có trách nhiệm phổ biến và công khai biên bản của cuộc họp thương lượng đã ký kết trong vòng 15 ngày kể từ này phiên họp thương lượng tập thể giữa các bên liên quan kết thúc. Sau đó, người lao động tham gia biểu quyết lấy ý kiến về các nội dung trong biên bản.

Thứ tư là giai đoạn đi đến kết luận. Nếu cả hai bên đã đạt được sự đồng thuận thì thương lượng tập thể coi như đã thành công. Mặt khác, nếu vẫn còn vướng mắc không thể giải quyết được thì thương lượng có thể tiếp tục hoặc tiến hành các thủ tục của Luật Lao Động.

Giao tiếp